Khuyến mãi Khuyến mãi

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông

tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng của mình thông qua

website. Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, đồng thời

sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng

cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website được bảo mật và bảo vệ khỏi sự

truy cập trái phép.

Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong

trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, công ty sẽ

không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp

hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Để hiểu rõ hơn về chính sách trong công tác thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá

nhân của người sử dụng website này, vui lòng đọc các chính sách bảo mật dưới đây:

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký

với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc,…). Mọi thông tin khai báo

phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Website của chúng tôi không chịu mọi trách

nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo. Chúng tôi cũng có thể thu thập

thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và

những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website của chúng tôi. Chúng tôi

cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập

vào website, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa

chỉ mà Browser truy xuất đến.

Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin thu thập thông qua website Optisay.com sẽ giúp chúng tôi:

  • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm
  • Giải đáp thắc mắc khách hàng
  • Thực hiện các bản khảo sát khách hàng
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Optisay.com

– Khách hàng cần đề nghị hỗ trợ hoặc có thắc mắc cần giải đáp muốn chuyển thông tin

đến chúng tôi thông qua website Optisay.com, quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký

với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo

phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Optisay.com không chịu mọi trách nhiệm liên

quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

– Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn

dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và

bảo mật, …..

Chúng tôi cam kết về việc sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng đúng với các mục

đích và phạm vi đã thông báo. Trong trường hợp có bất kỳ phạm vi sử dụng phát sinh

ngoài mục đích và thông báo, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho Khách hàng và chỉ sử dụng

khi có sự đồng ý của Khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội

bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn

thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Khách hàng đồng ý rằng: trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có

quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin của mình, bao gồm:

  • Ban Quản Trị
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách hàng (nếu có)

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH GAME STOP

Giấy phép ĐKKD số 0316865994 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TPHCM Cấp Ngày 21/05/2021

Email: Operation@optisay.com  – Tel: 0903 990 659

Trụ sở: Chung cư Flora Novia, 1061 Đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây, Thành phố Thủ Đức

Phương thức để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin của

mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và truy cập vào trang quản trị của tài khoản của

mình hoặc liên lạc với Ban quản trị để được hỗ trợ. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung

hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân vẫn phải tuân thủ đầy đủ và theo đúng các quy định

về thông tin đăng ký tài khoản trên website.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể. Chúng

tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này

không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên bảo

mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của bạn và không nên chia sẻ với bất

kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, bạn nên đăng xuất, hoặc

thoát hết tất cả cửa sổ Website đang mở.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân học viên

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến ban

quản trị của Optisay.com, đến địa chỉ công ty hoặc qua email: Operation@optisay.com

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội

dung được phản ánh.

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân là 7 ngày.

Thông tin liên hệ

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về

“Chính sách bảo mật” này. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo

địa chỉ email: Operation@optisay.com – Tel: 0903 990 659